ByMylder 2017

BYMYLDER 2017

   Kunstopplevelser i byen

   Byopplevelser i kunsten


 

ByMylder er et kunstutviklingsprosjekt, et kunstnerutvekslingsprosjekt og et stedsutviklingskonsept som ønsker å:

 

- utforske annerledes produksjonsformer der hver ByMylder kun skjer én gang, med kort produksjonsperiode og påfølgende forestilling, fire dager totalt!

 

- samarbeide med ulike utøvende kunstnere og aktører for å møtes, utvikle, utveksle og skape på tvers av vante sjangre og konstellasjoner.

 

- prøve ut alternative produksjons- og visningsarenaer der arena for ByMylder og JuleMylder er ledige butikklokaler i bykjernen, fremfor etablerte scener.

 

- skape et bedre kulturtilbud for barn, unge og barnefamilier i Arendalsregionen.ByMylder 2017Vi leker ikke butikk


Tid: 20.-23.11 2017

Sted: Gamle Liland leketøys- og brodeributikk, Torvgaten 8/10, Arendal.

Medvirkende: Marte Johanne Ekhougen, Sebastian Gruchot og Kristine Norberg

Produsent: Kristine Norberg / GLØD

JuleMylder 2017


Tid: 11.-15.12 2017

Sted: Friholmsgate 3, Arendal / Storgata 33, Grimstad.

Medvirkende: Signe Domogalla, Anne-May Fossnes, Sigrun Hasselgård Bøe, Sebastian Gruchot og Kristine Norberg

Regi og produsent: Kristine Norberg / GLØD

TAKK FOR I ÅR!


OG TAKK TIL HERLIGE PUBLIKUMMERE, FANTASTISKE KUNSTNERE, GODE SAMARBEIDSPARTNERE, STØTTESPILLERE, TILSKUDDSYTERE OG GREIE GÅRDEIERE FOR BYMYLDER 2015-2017!


Copyright © All Rights Reserved