ByMylder 2015

BYMYLDER 2015

   Kunstopplevelser i byen

   Byopplevelser i kunsten


ByMylder er et kunstutviklingsprosjekt, et kunstnerutvekslingsprosjekt og et stedsutviklingskonsept som ønsker å:


- utforske annerledes produksjonsformer der hver ByMylder kun skjer én gang, med kort produksjonsperiode og påfølgende forestilling, fire dager totalt!

- samarbeide med ulike utøvende kunstnere og aktører for å møtes, utvikle, utveksle og skape på tvers av vante sjangre og konstellasjoner.

- prøve ut alternative produksjons- og visningsarenaer der arena for ByMylder og JuleMylder er ledige butikklokaler i bykjernen, fremfor etablerte scener.

- skape et bedre kulturtilbud for barn, unge og barnefamilier i Arendalsregionen.


For 2015 vil ByMylder gjennomføres som JuleMylder, altså ByMylder i førjulstida.


Forestilling: Grantreet

Utøvere:       Signe Domogalla, Morten Liene, Sebastian Gruchot, Ole Kelly Kvamme og Sigrun Hasselgård Bøe.

Produsent/kunstnerisk leder: Kristine Norberg.

Produksjonstid og -sted:  25.-28.november i Bankgården, Strandgata i Arendal sentrum.

Forestilling: 28.november kl 14.


Forestilling: SNØ

Utøvere:     Elisabet Hagli Aars og Kristine Norberg

Produsent: Kristine Norberg

Produksjonstid og -sted:  7.-10.desember i Torvgata, Torvet 3, i Arendal sentrum.

Forestilling: 10.desember kl 18


Forestilling: SNØ

Utøvere:     Elisabet Hagli Aars og Kristine Norberg

Produsent: Kristine Norberg

Forestilling: 17.desember kl 18 i Bankgården, Strandgata i Arendal sentrum.


TAKK FOR I ÅR!ByMylder 2015 er støttet av:

Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal By AS.Copyright © All Rights Reserved