ByMylder

BYMYLDER

   Kunstopplevelser i byen

   Byopplevelser i kunsten


ByMylder er et kunstutviklingsprosjekt, et kunstnerutvekslingsprosjekt og et stedsutviklingskonsept som ønsker å:


- utforske annerledes produksjonsformer der hver ByMylder kun skjer én gang, med kort produksjonsperiode og påfølgende forestilling, fire dager totalt!


- samarbeide med ulike utøvende kunstnere og aktører for å møtes, utvikle, utveksle og skape på tvers av vante sjangre og konstellasjoner.


- prøve ut alternative produksjons- og visningsarenaer der arena for ByMylder og JuleMylder er ledige butikklokaler i bykjernen, fremfor etablerte scener.


- skape et bedre kulturtilbud for barn, unge og barnefamilier i Arendalsregionen.ByMylder så for første gang dagens lys i 2015, da med to ByMylder i november/desember.

I 2016 ble ByMylder gjennomført fire ganger i løpet av året, med ulike konstellasjoner kunstnere - scenekunstnere, musikere, en forfatter og en tekstilkunstner.

2017 åpnet opp for to ulike ByMyldere, også disse i november/desember.


I forbindelse med den siste ByMylder i 2016, dette årets JuleMylder, fikk vi dokumentert prosessen med timelapse der et kamera tok bilder av samtlige fire dager -og netter- : Se filmen her: https://www.facebook.com/glodproduksjoner/videos/1460599000641428/


ByMylder er med siste JuleMylder, desember 2017, historie. Såvidt vi vet...

Takk for fantastiske møter, utvekslinger og kunstneriske samarbeid og opplevelser i ledige butikklokaler og glemte byrom!ByMylder og Glød Produksjoner sender en stor takk for støtte gjennom de tre årene vi har holdt på, fra:


Copyright © All Rights Reserved