De Vergeløse

AVLYST PRODUKSJON.

 

GLØD PRODUKSJONER MOTTOK SCENEKUNST FORPROSJEKTMIDLER (2015) OG SATT I 2016 I GANG FORARBEIDET TIL EN PRODUKSJON MED UTGANGSPUNKT I GABRIEL SCOTTS HISTORISKE ROMAN "DE VERGELØSE" OG I AMAL ADENS SELVBIOGRAFISKE "MIN DRØM OM FRIHET", SETT I LYS AV DAGENS POLITISKE SITUASJON, SAMFUNNSDEBATT OG TIL TIDER GRELLE VIRKELIGHET RUNDT ASYLBARNA. DET BLE ET SPENNENDE FORPROSJEKT, BÅDE MED EGET FYSISKE ARBEID OG I SAMTALE MED ULIKE SAMFUNNSAKTØRER.

 

PROSJEKTET FIKK OPPRINNELIG OGSÅ STØTTE FRA FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE, MEN VIL IKKE REALISERES VIDERE.

 

 

Copyright © All Rights Reserved